lub
 

ulica:

powierzchnia
[m2]:
powierzchnia
działki [m2]:
wys. hali [cm]:
ilość pokoi:
ilość
pomieszczeń:
piętro:
ilość
pięter:
rok  
bud.:

cena za m2
[zł]:
czynsz
administracyjny
[zł]:

Klauzula informacyjna RODO
Podane przez Ciebie w toku naszej współpracy dane mogą stanowić Twoje dane osobowe.

W takim wypadku administratorem Twoich danych osobowych, w tym zebranych w trakcie naszej komunikacji jest: Izabela Blichert ul. Odkrywców 39/1, 53-212 Wrocław, telefon: 501402023, e-mail:

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu (odpowiednio) :

  • realizacji umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją ofertę. np. gdy zgłaszasz do nas swoją ofertę za pośrednictwem formularza na stronie www lub mailowo);
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu wykonanych umów, archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  • potencjalną możliwością zaistnienia sporów, dochodzenia roszczeń z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli jednak tego nie zrobisz, podjęcie lub kontynuowanie naszej współpracy (w tym zawarcie umowy) nie będzie możliwe.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą jeśli ostatecznie nie dojdzie do zawarcia umowy – w przeciwnym wypadku przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes.

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną oraz księgową lub mogą brać udział w wykonywaniu zawartej z Tobą umowy, np. notariusze, inni pośrednicy w obrocie nieruchomościami, osoby oferujące lub zainteresowane ofertami naszej firmy.