lub
 

ulica:

powierzchnia
[m2]:
powierzchnia
działki [m2]:
wys. hali [cm]:
ilość pokoi:
ilość
pomieszczeń:
piętro:
ilość
pięter:
rok  
bud.:

cena za m2
[zł]:
czynsz
administracyjny
[zł]:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Aby zgłosić swoją ofertę za pośrednictwem poniższego formularza, prosimy podaj dane w nim wskazane.

Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli jednak tego nie zrobisz, wysłanie wiadomości przy pomocy formularza nie będzie możliwe (a w konsekwencji także zawarcie ew. umowy).

Nie musisz podawać wszystkich poniższych danych, podaj przynajmniej te które są konieczne – podanie pozostałych informacji pomoże nam usprawnić naszą komunikację oraz lepiej dopasować się do Twoich potrzeb (i przygotować przez nas bardziej dopasowaną umowę).

Podane przez Ciebie dane mogą stanowić Twoje dane osobowe.
W takim wypadku administratorem Twoich danych osobowych, w tym zebranych w trakcie naszej komunikacji jest: Izabela Blichert ul. Odkrywców 39/1, 53-212 Wrocław, telefon: 501402023, e-mail:

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą, udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość ofertową i zawarcia ew. umowy. Podstawą ich przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą a administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, lub wykonania ew. zawartej umowy, chyba że przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes.

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną oraz księgową lub mogą brać udział w wykonywaniu zawartej z Tobą umowy, np. notariusze, inni pośrednicy w obrocie nieruchomościami, osoby oferujące lub zainteresowane ofertami naszej firmy.


Typ oferty Rodzaj transaksji:   wynajem       sprzedaż

Rodzaj nieruchomości:

Rynek:   pierwotny      wtórny

Adres
Parametry
Opcje
Ceny
Opis
Ustawienia
Zdjęcia
Zabezpieczenie formularza - prosimy pozostawić to pole puste:  
Zamieść znak wodny przy dodawaniu zdjęcia (dotyczy dużych zdjęć na stronie oferty)


Format JPG, GIF, PNG, o rozdzielczości: max 3264x2448px i wielkości max 32MB (maksymalnie 50 zdjęć)

Dane klienta Imię:  

Nazwisko:  

Firma:


Miasto:  

Ulica:  

Nr:


E-mail:  

Telefon stacjonarny:

Telefon komórkowy:  

Zabezpieczenie formularza - prosimy pozostawić to pole puste:  

Anuluj
Wyślij