lub
 

ulica:

powierzchnia
[m2]:
powierzchnia
działki [m2]:
wys. hali [cm]:
ilość pokoi:
ilość
pomieszczeń:
piętro:
ilość
pięter:
rok  
bud.:

cena za m2
[zł]:
czynsz
administracyjny
[zł]:

http://www.braciastrzelczyk.com.pl

Bracia Strzelczyk Nieruchommości
ul. Odkrywców 39/1
53-212 Wrocław

tel.: +48 71 781-71-16, +48 501-403-023,
+48 602-497-175
e-mail: ,

ID: GS0226

Nr oferty: GS0226

Do sprzedaży bardzo interesujący grunt o pow. 9025 m2 położony w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja.

Teren oznaczony w w Planie Zagospodarowania Przestrzennego z 2014 r.jako "3P/U" (UCHWAŁA NR XXXIX/416/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r.) i przeznaczony jest pod:

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U ustala się
przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) produkcja,
b) usługi;
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne, parkingi, place manewrowe, infrastruktura techniczna,
b) zieleń urządzona, cieki.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) dla terenu 1.P/U nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi
KD-G, w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi KD-D, w odległości 4 m od linii
rozgraniczających teren 3.P/U oraz w odległości min. 16 m od linii rozgraniczającej teren WSU, jak na
rysunku planu,
b) dla terenu 2.P/U nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczających drogi
KD-G, w odległości min. 1,5 m od linii rozgraniczających drogi KD-D, w odległości min. 1,5 m od linii
rozgraniczających drogi KDW oraz w odległości min. 8 m od południowych linii rozgraniczających
terenu 2.P/U, jak na rysunku planu,
c) dla terenu 3.P/U nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi
KD-D, w odległości 8 m od linii rozgraniczających terenu 1.P/U, w odległości min. 1,5 m od linii
rozgraniczających drogi KDW, w odległości 8 m od południowych linii rozgraniczających teren 3.P/U
oraz w odległości min. 4 m od linii rozgraniczających terenu IT, jak na rysunku planu;
2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 25 m (licząc od poziomu gruntu do najwyższego
punktu dachu) i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania
terenu:
1) ustala się min. powierzchnię działki budowlanej na 1000 m2;
2) wskaźnik intensywności zabudowy terenu w granicach od 0,05 do 1,20;
3) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej.

Bardzo interesująca lokalizacja przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich.

Teren zlokalizowany w ustronnym miejscu pomiędzy nową asfaltową drogą gminną (prowadzącą do oddalonej o kilka kilometrów kopalni kruszyw KSM Stoszyce -oddanej do eksploatacji w 2016 r. przez Górażdże (link: https://www.gorazdze.pl/pl/node/12672) a torami kolejowymi za którymi znajduje się wielka baza przeładunkowa kontenerów oraz duża stacja paliw ORLEN a także bocznica kolejowa.

Ulica 1 Maja to strategiczne miejsce w Katach Wrocławskich: wylot na Środę Śląską, blisko stacji kolejowej z bocznicą, oraz łatwy wyjazd na autostradę A4 i do centrum miasta Kąty Wrocławskie.

Kilka kilometrów od działki czynna kopalnia.

Transformator i przepompownia ścieków po przeciwnej stronie drogi.
Woda w drodze.

Cena ofertowa za działkę: 160 zł/ m2 (cena bez VAT).

Możliwe jest również zakup części gruntu, np. o pow. ok. 3000- 4000 m2.

Polecam i zapraszam na prezentację.

Tadeusz Blichert tel. 602497175, mail:biuro@bsw.pl


Ładowanie mapy...

Typ nieruchomości: działka
Rodzaj transakcji: sprzedaż
Rynek:

wtórny

Położenie: okolice Wrocławia
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Ulica: 1 Maja
Powierzchnia działki: 9 025 m2
internet

Cena sprzedaży: 1 444 000 zł
Typ nieruchomości: działka
Rodzaj transakcji: sprzedaż
Rynek: wtórny
Położenie: okolice Wrocławia
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Ulica: 1 Maja
Powierzchnia działki: 9 025 m2
Media: woda
kanalizacja
prąd
internet

Cena sprzedaży: 1 444 000 zł
Agent prowadzący: Tadeusz Blichert
telefon do biura: 717817119
tel kom.: 602497175
e-mail:
Agent prowadzący: Tadeusz Blichert
717817119
602497175

Do sprzedaży bardzo interesujący grunt o pow. 9025 m2 położony w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja.

Teren oznaczony w w Planie Zagospodarowania Przestrzennego z 2014 r.jako "3P/U" (UCHWAŁA NR XXXIX/416/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r.) i przeznaczony jest pod:

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U ustala się
przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) produkcja,
b) usługi;
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne, parkingi, place manewrowe, infrastruktura techniczna,
b) zieleń urządzona, cieki.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) dla terenu 1.P/U nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi
KD-G, w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi KD-D, w odległości 4 m od linii
rozgraniczających teren 3.P/U oraz w odległości min. 16 m od linii rozgraniczającej teren WSU, jak na
rysunku planu,
b) dla terenu 2.P/U nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12 m od linii rozgraniczających drogi
KD-G, w odległości min. 1,5 m od linii rozgraniczających drogi KD-D, w odległości min. 1,5 m od linii
rozgraniczających drogi KDW oraz w odległości min. 8 m od południowych linii rozgraniczających
terenu 2.P/U, jak na rysunku planu,
c) dla terenu 3.P/U nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi
KD-D, w odległości 8 m od linii rozgraniczających terenu 1.P/U, w odległości min. 1,5 m od linii
rozgraniczających drogi KDW, w odległości 8 m od południowych linii rozgraniczających teren 3.P/U
oraz w odległości min. 4 m od linii rozgraniczających terenu IT, jak na rysunku planu;
2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 25 m (licząc od poziomu gruntu do najwyższego
punktu dachu) i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania
terenu:
1) ustala się min. powierzchnię działki budowlanej na 1000 m2;
2) wskaźnik intensywności zabudowy terenu w granicach od 0,05 do 1,20;
3) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej.

Bardzo interesująca lokalizacja przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich.

Teren zlokalizowany w ustronnym miejscu pomiędzy nową asfaltową drogą gminną (prowadzącą do oddalonej o kilka kilometrów kopalni kruszyw KSM Stoszyce -oddanej do eksploatacji w 2016 r. przez Górażdże (link: https://www.gorazdze.pl/pl/node/12672) a torami kolejowymi za którymi znajduje się wielka baza przeładunkowa kontenerów oraz duża stacja paliw ORLEN a także bocznica kolejowa.

Ulica 1 Maja to strategiczne miejsce w Katach Wrocławskich: wylot na Środę Śląską, blisko stacji kolejowej z bocznicą, oraz łatwy wyjazd na autostradę A4 i do centrum miasta Kąty Wrocławskie.

Kilka kilometrów od działki czynna kopalnia.

Transformator i przepompownia ścieków po przeciwnej stronie drogi.
Woda w drodze.

Cena ofertowa za działkę: 160 zł/ m2 (cena bez VAT).

Możliwe jest również zakup części gruntu, np. o pow. ok. 3000- 4000 m2.

Polecam i zapraszam na prezentację.

Tadeusz Blichert tel. 602497175, mail:biuro@bsw.pl


Powyższa propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. i należy ją traktować informacyjnie. Kopiowanie opisów i zdjęć, bez pisemnej zgody, zabronione.

1 444 000 zł