lub
 

ulica:

powierzchnia
[m2]:
powierzchnia
działki [m2]:
wys. hali [cm]:
ilość pokoi:
ilość
pomieszczeń:
piętro:
ilość
pięter:
rok  
bud.:

cena za m2
[zł]:
czynsz
administracyjny
[zł]:

http://www.braciastrzelczyk.com.pl

Bracia Strzelczyk Nieruchommości
ul. Piłsudskiego 36 lok 2
50-033 Wrocław

tel.: +48 71 781-71-16, +48 501-403- 023,
+48 602-497-175
e-mail: ,

ID: GS0241

Nr oferty: GS0241

Do sprzedaży bardzo interesujący grunt o pow.OK. 3850 m2 położony w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja.

Teren oznaczony w w Planie Zagospodarowania Przestrzennego z 2014 r.jako "1P/U" (UCHWAŁA NR XXXIX/416/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r.) i przeznaczony jest pod:

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U ustala się
przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) produkcja,
b) usługi;
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne, parkingi, place manewrowe, infrastruktura techniczna,
b) zieleń urządzona, cieki.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) dla terenu 1.P/U nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi
KD-G, w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi KD-D, w odległości 4 m od linii
rozgraniczających teren 3.P/U oraz w odległości min. 16 m od linii rozgraniczającej teren WSU, jak na
rysunku planu,

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 25 m (licząc od poziomu gruntu do najwyższego
punktu dachu) i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania
terenu:
1) ustala się min. powierzchnię działki budowlanej na 1000 m2;
2) wskaźnik intensywności zabudowy terenu w granicach od 0,05 do 1,20;
3) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej.

Bardzo interesująca lokalizacja przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich.

Działka narożna zlokalizowana przy asfaltowej drodze krajowej ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskiej.

Ulica 1 Maja to strategiczne miejsce w Katach Wrocławskich: wylot na Środę Śląską, blisko stacji kolejowej z bocznicą, oraz łatwy wyjazd na autostradę A4 i do centrum miasta Kąty Wrocławskie.
Dobre miejsce na postawienie marketu spożywczego.

Cena ofertowa za działkę: 160 zł/ m2 + VAT.

Polecam i zapraszam na prezentację.
Tadeusz Blichert tel. 602497175, 71-7817119

Ładowanie mapy...

Typ nieruchomości: działka
Rodzaj transakcji: sprzedaż
Rynek:

wtórny

Położenie: okolice Wrocławia
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Ulica: 1 Maja
Powierzchnia działki: 3 850 m2
internet

Cena sprzedaży: 616 000 zł
Typ nieruchomości: działka
Rodzaj transakcji: sprzedaż
Rynek: wtórny
Położenie: okolice Wrocławia
Miejscowość: Kąty Wrocławskie
Ulica: 1 Maja
Powierzchnia działki: 3 850 m2
Media: woda
kanalizacja
prąd
gaz
internet

Cena sprzedaży: 616 000 zł
Agent prowadzący: Tadeusz Blichert
telefon do biura: 717817119
tel kom.: 602497175
e-mail:
Agent prowadzący: Tadeusz Blichert
717817119
602497175

Do sprzedaży bardzo interesujący grunt o pow.OK. 3850 m2 położony w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja.

Teren oznaczony w w Planie Zagospodarowania Przestrzennego z 2014 r.jako "1P/U" (UCHWAŁA NR XXXIX/416/13 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r.) i przeznaczony jest pod:

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U ustala się
przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) produkcja,
b) usługi;
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne, parkingi, place manewrowe, infrastruktura techniczna,
b) zieleń urządzona, cieki.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania
zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy:
a) dla terenu 1.P/U nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi
KD-G, w odległości 8 m od linii rozgraniczających drogi KD-D, w odległości 4 m od linii
rozgraniczających teren 3.P/U oraz w odległości min. 16 m od linii rozgraniczającej teren WSU, jak na
rysunku planu,

2) maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 25 m (licząc od poziomu gruntu do najwyższego
punktu dachu) i maksymalnie zawierać trzy kondygnacje nadziemne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania
terenu:
1) ustala się min. powierzchnię działki budowlanej na 1000 m2;
2) wskaźnik intensywności zabudowy terenu w granicach od 0,05 do 1,20;
3) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej.

Bardzo interesująca lokalizacja przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich.

Działka narożna zlokalizowana przy asfaltowej drodze krajowej ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskiej.

Ulica 1 Maja to strategiczne miejsce w Katach Wrocławskich: wylot na Środę Śląską, blisko stacji kolejowej z bocznicą, oraz łatwy wyjazd na autostradę A4 i do centrum miasta Kąty Wrocławskie.
Dobre miejsce na postawienie marketu spożywczego.

Cena ofertowa za działkę: 160 zł/ m2 + VAT.

Polecam i zapraszam na prezentację.
Tadeusz Blichert tel. 602497175, 71-7817119

Powyższa propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. i należy ją traktować informacyjnie. Kopiowanie opisów i zdjęć, bez pisemnej zgody, zabronione.

616 000 zł