lub
 

ulica:

powierzchnia
[m2]:
powierzchnia
działki [m2]:
wys. hali [cm]:
ilość pokoi:
ilość
pomieszczeń:
piętro:
ilość
pięter:
rok  
bud.:

cena za m2
[zł]:
czynsz
administracyjny
[zł]:

http://www.braciastrzelczyk.com.pl

Bracia Strzelczyk Nieruchommości
ul. Odkrywców 39/1
53-212 Wrocław

tel.: +48 71 781-71-16, +48 501-403-023,
+48 602-497-175
e-mail: ,

ID: GS0266

Nr oferty: GS0266

Do sprzedaży atrakcyjna duża działka budowlana o pow. 0,6675 HA położona w miejscowości Ligota Piękna, gmina Wisznia Mała, 15 km na północ od Wrocławia.

Teren płaski, bez ograniczeń, przylega bezpośrednio do asfaltowej drogi gminnej- ulicy Prostej nr 3-5. Blisko skrzyżowania z centralnie położoną ul. Wrocławską.

Wymiary działki: 61m x 105m.

Dla terenu obowiązuje ważny Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała- UCHWAŁA NR VI/XXXVIII/332/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Działka leży na terenie oznaczonym jako U/10- przeznaczenie podstawowe:
- tereny zabudowy usługowej

c) Dla terenu oznaczonego symbolem U/10 dopuszcza się zabudowę mieszkaniową lub zagrodową,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a) nieuciążliwe obiekty produkcyjne,

b) nieuciążliwe obiekty magazynowe,

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m, z zastrzeżeniem budynków położonych obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9m,

b) wysokość budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7m,

c) obowiązuje stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych o symetrycznym układzie połaci i o kącie nachylenia 30-45°, krytych dachówką lub pokryciem dachówko-podobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie B ochrony konserwatorskiej oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązują dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o symetrycznym układzie połaci, i o kącie nachylenia 38-45°, z pokryciem dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym, poza w/w strefami dopuszcza się kolory grafitowe.

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych w budynkach usługowych, magazynowych, garażowych, gospodarczych i wiatach,

e) w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych,

f) intensywność zabudowy od 10% do 70%,

g) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20%,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki usługowej 1000m2 ;

4) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych.

Media:
- woda z gminnej sieci wodociągowej wodociągu gminnego,
- energia elektryczna z przyłącza posadowionego przy działce,
- ścieki kanalizacyjne do gminnej sieci kanalizacyjnej przy działce,,
- gaz na podstawie warunków przyłączenia do sieci gazowej Polskiej Spółki
Gazownictwa.

Uregulowany stan prawny, grunt w pełnej własności z księgą wieczystą.

Dobra propozycja dla inwestora który chciałby wybudować domy mieszkalne, obiekty handlowe, hale produkcyjne, magazynowe, siedzibę firmy, itp.

Cena ofertowa 1 068 000,- zł


POLECAMY I ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ !

Kontakt: tel.602497175, 71-7817119,

Ładowanie mapy...

Typ nieruchomości: działka
Rodzaj transakcji: sprzedaż
Rynek:

wtórny

Położenie: okolice Wrocławia
Miejscowość: Ligota Piękna
Ulica: Prosta 3
Powierzchnia działki: 6 675 m2
internet

Cena sprzedaży: 1 068 000 zł
Typ nieruchomości: działka
Rodzaj transakcji: sprzedaż
Rynek: wtórny
Położenie: okolice Wrocławia
Miejscowość: Ligota Piękna
Ulica: Prosta 3
Powierzchnia działki: 6 675 m2
Media: woda
kanalizacja
prąd
gaz
internet

Cena sprzedaży: 1 068 000 zł
Agent prowadzący: Tadeusz Blichert
telefon do biura: 717817119
tel kom.: 602497175
e-mail:
Agent prowadzący: Tadeusz Blichert
717817119
602497175

Do sprzedaży atrakcyjna duża działka budowlana o pow. 0,6675 HA położona w miejscowości Ligota Piękna, gmina Wisznia Mała, 15 km na północ od Wrocławia.

Teren płaski, bez ograniczeń, przylega bezpośrednio do asfaltowej drogi gminnej- ulicy Prostej nr 3-5. Blisko skrzyżowania z centralnie położoną ul. Wrocławską.

Wymiary działki: 61m x 105m.

Dla terenu obowiązuje ważny Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wisznia Mała- UCHWAŁA NR VI/XXXVIII/332/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Działka leży na terenie oznaczonym jako U/10- przeznaczenie podstawowe:
- tereny zabudowy usługowej

c) Dla terenu oznaczonego symbolem U/10 dopuszcza się zabudowę mieszkaniową lub zagrodową,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a) nieuciążliwe obiekty produkcyjne,

b) nieuciążliwe obiekty magazynowe,

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12m, z zastrzeżeniem budynków położonych obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązuje wysokość budynków nie większa niż 9m,

b) wysokość budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 7m,

c) obowiązuje stosowanie dachów dwu- lub wielospadowych o symetrycznym układzie połaci i o kącie nachylenia 30-45°, krytych dachówką lub pokryciem dachówko-podobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym, z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie B ochrony konserwatorskiej oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego wsi, dla których obowiązują dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o symetrycznym układzie połaci, i o kącie nachylenia 38-45°, z pokryciem dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym, poza w/w strefami dopuszcza się kolory grafitowe.

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych w budynkach usługowych, magazynowych, garażowych, gospodarczych i wiatach,

e) w przypadkach uzasadnionych względami użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów realizowanych w technologiach nietradycyjnych,

f) intensywność zabudowy od 10% do 70%,

g) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20%,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki usługowej 1000m2 ;

4) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów: 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych.

Media:
- woda z gminnej sieci wodociągowej wodociągu gminnego,
- energia elektryczna z przyłącza posadowionego przy działce,
- ścieki kanalizacyjne do gminnej sieci kanalizacyjnej przy działce,,
- gaz na podstawie warunków przyłączenia do sieci gazowej Polskiej Spółki
Gazownictwa.

Uregulowany stan prawny, grunt w pełnej własności z księgą wieczystą.

Dobra propozycja dla inwestora który chciałby wybudować domy mieszkalne, obiekty handlowe, hale produkcyjne, magazynowe, siedzibę firmy, itp.

Cena ofertowa 1 068 000,- zł


POLECAMY I ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ !

Kontakt: tel.602497175, 71-7817119,

Powyższa propozycja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 K.C. i należy ją traktować informacyjnie. Kopiowanie opisów i zdjęć, bez pisemnej zgody, zabronione.

1 068 000 zł