lub
 

ulica:

powierzchnia
[m2]:
powierzchnia
działki [m2]:
wys. hali [cm]:
ilość pokoi:
ilość
pomieszczeń:
piętro:
ilość
pięter:
rok  
bud.:

cena za m2
[zł]:
czynsz
administracyjny
[zł]:

POTRZEBUJESZ POMOCY W REALIZACJI INWESTYCJI?

My rozumiemy, że inwestujesz, aby mieć korzyści!


Rosnąca konkurencja spotęgowana procesami integracji z rynkami międzynarodowymi wymaga oferowania coraz bardziej kompleksowych usług powiązanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Dlatego też wspomagamy publicznych oraz prywatnych inwestorów, profesjonalnym świadczeniem pełnej obsługi, w zakresie przygotowania inwestycyjnego i obrotu nieruchomościami.

Naszym celem jest ułatwienie podjęcia odpowiednich decyzji klientom, którzy nie posiadają spójnej wizji właściwego, komercyjnego wykorzystania posiadanych nieruchomości lub odpowiednich środków finansowych na ich rewitalizację i przebudowę.

Spektrum oferowanych usług dodatkowych powiązanych z rynkiem nieruchomości obejmuje:

 • zastępstwo inwestycyjne polegające na prowadzeniu w imieniu inwestora wszelkich uzgodnień, w tym administracyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji i uzyskania wymaganych prawem dokumentów, a także zlecenia wykonania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę, zlecenia prac geodezyjnych i geologicznych, pomoc w wybraniu wykonawcy prac budowlanych, prowadzenie w imieniu inwestora nadzoru nad pracami budowlanymi do ich zakończenia potwierdzonego uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
 • analizę Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Decyzji o warunkach zabudowy,
 • analizę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego,
 • przygotowanie wniosków i prowadzenie w imieniu inwestora wszelkich spraw związanych z uzyskaniem:
  - decyzji o warunkach zabudowy,
  - pozwolenia na wjazd na działkę z drogi publicznej,
  - warunków technicznych dostawy: wody, energii elektrycznej, kanalizacji, gazu, innych mediów,
 • rynkową wycenę nieruchomości
 • doradztwo w nieruchomościach komercyjnych,
 • doradztwo w nieruchomościach mieszkalnych,
 • pomoc w uzyskania finansowania nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych
 • z szerokiej gamy dostępnych kredytów hipotecznych, leasing nieruchomości komercyjnych,
 • management rozwoju projektu od wyszukania stosownej działki lub obiektu, do długoletniego wynajmu,
 • zarządzanie projektem na każdym etapie rozwoju,
 • consulting w zakresie nieruchomości, opinie, opracowania, ekspertyzy,

Stosowna umowa, określająca zakres zleconych usług i wysokość wynagrodzenia, zostanie dla Państwa przygotowana w drodze indywidualnych uzgodnień.

Warto skorzystać z możliwości, które posiadamy!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy skontaktować się bezpośrednio z Działem Nieruchomości Komercyjnych tel. 602 49 7175 lub 71- 7817119,
mail: